Aktualności

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Testy przesiewowe ze zdalną asystą to bezpieczeństwo dla każdego

Bezpieczeństwo

Uruchomienie portalu Bezpieczny-Bank, integrującego wiedzę z tych obszarów oraz wprowadzającego szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy jego użytkownikami (czyli realizacja projektu) spowoduje:

  • powstanie zintegrowanego źródła wiedzy o charakterze eksperckim w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem i użytkowaniem IT;
  • wzrost dostępności wiedzy o funkcjonowaniu i użytkowaniu IT oraz związanych z tym zagrożeniach;
  • usprawnienie współpracy pomiędzy ekspertami zainteresowanymi bezpieczną wymianą informacji;
  • możliwość celowanego prezentowania własnych rozwiązań przez firmy utrzymujące w swej ofercie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.

Korzyści z wdrożonego systemu będą związane zarówno z automatyzacją i elektroniczną wymianą informacji jak i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i szybkości wymiany informacji. Możliwe będzie np. podniesienie szybkiego Alertu w przypadku zaistnienia zdarzenia o cechach wskazujących na możliwe niebezpieczeństwo dla większej grupy użytkowników.