Aktualności

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Testy przesiewowe ze zdalną asystą to bezpieczeństwo dla każdego

Cel

Firma Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o.o. powstała w celu realizacji projektu polegającego na opracowaniu, implementacji i obsługi Portalu Bezpieczny Bank, którego strategicznym celem jest rozpowszechnianie,popularyzacja i promocja wiedzy wśród użytkowników cyberprzestrzeni o bezpiecznych sposobach korzystania z usług internetowych, w szczególności usług finansowych. Zespół tworzą eksperci w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem IT (bezpieczeństwo technologiczne, organizacyjne, osobowe, zarządzanie ryzykiem), posiadający wieloletnie doświadczenie związane z IT firm i instytucji zarówno sektora prywatnego jak i prywatnych. Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o.o. to nowo założona firma, której przedmiotem działalności wg PKD będzie: działalność wydawnicza (58), działalność usługowa w zakresie informacji (63), działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59) oraz działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązana (62).

.W społeczeństwie, w którym rola komunikacji elektronicznej rośnie i bez wątpienia będzie rosła w dającej się przewidzieć przyszłości rola bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa danych, zarówno na poziomie indywidualnego użytkownika jak i na poziomie firm i instytucji ma szczególnie duże znaczenie. W grę wchodzą tu wymagania stawiane zarówno przez Ustawodawcę, przez standardy międzynarodowe jak i przez zwyczajny interes osobisty użytkownika nowoczesnych rozwiązań. Naszym zdaniem na uznanie zasługuje misja, polegająca na budowie zaufania społecznego do nowych i ciągle nowszych technologii zwanych ogólnie IT ora na zwiększaniu świadomości istniejących ryzyk i dostępnych sposobów przeciwdziałania im.

Portal Bezpieczny Bank - w pierwszym - etapie będzie składał się z czterech połączonych serwisów informacyjno-edukacyjnych:

  • bankowość elektroniczna
  • handel i płatności elektroniczne
  • urządzenia mobilne
  • portale społecznościowe.

Podstawowa, planowana działalność to:

  • Portal będzie publikował obiektywne informacje na temat zagrożeń związanych z korzystaniem Internetu.
  • Będzie publikował informacje i wskazówki na temat możliwości zapobiegania i ochrony powyższym zagrożeniom; rady i zalecenia o różnym stopniu zaawansowania.
  • Będzie publikował informacje i wskazówki o zalecanym postępowaniu w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze ataku na dobra będące w obiegu w kanałach elektronicznych.
  • Będzie promował właściwe praktyki korzystania z konkretnych serwisów internetowych i konkretnych urządzeń/metod dostępu do nich. W strefie zastrzeżonej dla użytkowników zautentyfikowanych (planujemy wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego), będzie możliwe prowadzenie dyskusji, udzielanie i pozyskiwanie porad w konkretnych przypadkach/sprawach, niekoniecznie przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców.

Każdy z powyższych serwisów będzie spełniał funkcje informacyjne i edukacyjne, a troską operatorów strony będzie zapewnienie ich jak największej aktualności oraz najwyższego poziomu merytorycznego przy zachowaniu odpowiedniej jasności i czytelności.

Redakcja będzie umieszczać artykuły o istotnej wartości merytorycznej oraz wskazywać linki do artykułów i publikacji na innych, uznanych witrynach (z zachowaniem odpowiedniej staranności w zakresie praw autorskich). Ponadto, każdy, zarejestrowany użytkownik będzie mógł zamieszczać artykuły oraz komentować artykuły innych użytkowników (forum dyskusyjne).