Kontakt

Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Spółka z o.o.

Adres

ul. Mogilska 13B/4, 30-001 Kraków 

Tel. kom. +48 609 710 517 Tel. +48 605 048 049

Adres dla korespondencji:
ul. Portowa 22A, 30-709 Kraków

Oddział Warszawa,

ul. Koszykowa 79, 00-001 Warszawa 

E-mail sekretariat@bezpieczny-bank.com.pl 

NIP 6751482480 

REGON 122691188 

KRS 0000438113

Kapitał zakładowy: 5000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy