Aktualności

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Testy przesiewowe ze zdalną asystą to bezpieczeństwo dla każdego

Kontakt

Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Spółka z o.o.

ul.Christo Botewa 14, 30-798 Kraków

tel. +48 605 610 623


  
Oddział Warszawa
ul. Koszykowa 79, 00-001 Warszawa
tel. +48 22 406 83 49

E-mail sekretariat@bezpieczny-bank.com.pl 
NIP 6751482480
REGON 122691188
KRS 0000438113

Kapitał zakładowy: 5000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 

XI Wydział Gospodarczy