Motto:

Wiedza to najlepsze narzędzie władzy. Bill Gates Ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. Steve Jobs

Zespół

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasz unikalny bank wiedzy. Każdy z naszych pracowników, to specjalista w swojej dziedzinie. Posiadamy w swoich szeregach ludzi, którzy idealnie przekładają wiedzę teoretyczną na praktykę. To profesjonaliści. Pełne informacje w ofercie.

 

Prezes Zarządu – Piotr Krajewski

 piotr.krajewski@bezpieczny-bank.com.pl

Adwokat, Radca prawny. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście w Krakowie. Pracował w Krakowski Domu Maklerskim SC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Przez wiele lat zajmował się sprawami nadużyć.

Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie. Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA. Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Banku BPS S.A. w Warszawie. Odpowiadał m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa i zgodność funkcjonowania banku z przepisami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych banku oraz przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi. Odpowiadał również za zmniejszanie i minimalizację szkód wynikających z przestępstw popełnionych na szkodę banku oraz Klientów banku poprzez nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi przy zachowaniu dobrego imienia instytucji oraz wydawanie wytycznych i zaleceń po przeprowadzonych postępowaniach.

Były Prezes Association of Certified Fraud Examiners Polska.

Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

6 marca 2009 r. został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Specjalizacje

 • prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych,
 • bezpieczeństwo prowadzenia biznesu - projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe,
 • przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 • ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji finansowych,
 • zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity Management,
 • ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników,
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa,
 • zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych,
 • ochrona danych osobowych i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych,
 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień IT,
 • język angielski.

Zagadnienia związane z Bezpieczeństwem Systemów Teleinformatycznych

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów TeleinformatycznychEkspert ds. IT, Web development, Graphic designer, Marketing & PRKierownik Zespołu
Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i NadużyćEkspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i NadużyćEkspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć