Aktualności

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Testy przesiewowe ze zdalną asystą to bezpieczeństwo dla każdego

Zespół

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasz unikalny bank wiedzy. Każdy z naszych pracowników, to specjalista w swojej dziedzinie. Posiadamy w swoich szeregach ludzi, którzy idealnie przekładają wiedzę teoretyczną na praktykę. To profesjonaliści. Pełne informacje w ofercie.

 

Prezes Zarządu – Piotr Krajewski

 piotr.krajewski@bezpieczny-bank.com.pl

Adwokat, Radca prawny. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście w Krakowie. Pracował w Krakowski Domu Maklerskim SC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Przez wiele lat zajmował się sprawami nadużyć.

Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie. Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA. Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Banku BPS S.A. w Warszawie. Odpowiadał m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa i zgodność funkcjonowania banku z przepisami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych banku oraz przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi. Odpowiadał również za zmniejszanie i minimalizację szkód wynikających z przestępstw popełnionych na szkodę banku oraz Klientów banku poprzez nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi przy zachowaniu dobrego imienia instytucji oraz wydawanie wytycznych i zaleceń po przeprowadzonych postępowaniach.

Były Prezes Association of Certified Fraud Examiners Polska.

Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

6 marca 2009 r. został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Specjalizacje

 • prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych,
 • bezpieczeństwo prowadzenia biznesu - projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe,
 • przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 • ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji finansowych,
 • zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity Management,
 • ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników,
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa,
 • zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych,
 • ochrona danych osobowych i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych,
 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień IT,
 • język angielski.

Zagadnienia związane z Bezpieczeństwem Systemów Teleinformatycznych

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów TeleinformatycznychEkspert ds. IT, Web development, Graphic designer, Marketing & PRKierownik Zespołu
Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i NadużyćEkspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i NadużyćEkspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć