Aktualności

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Testy przesiewowe ze zdalną asystą to bezpieczeństwo dla każdego

O nas

Projekt polega na stworzeniu firmy - Portal Bezpieczny Bank, która specjalizuje się w bezpieczeństwie bankowości elektronicznje, a z drugiej strony popularyzuje i promuje wiedzę wśród użytkowników cyber-przestrzeni o, bezpiecznych sposobach korzystania z usług finansowych.

Portal Bezpieczny Bank - w pierwszym - etapie będzie składał się z czterech połączonych serwisów informacyjno-edukacyjnych, a to:

 • bankowość elektroniczna,
 • handel i płatności elektroniczne,
 • urządzenia mobilne
 • portale społecznościowe.

Podstawowa, planowana działalność to:

 • Portal będzie publikował obiektywne informacje na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z ww. rozwiązań.
 • Będzie publikował informacje i wskazówki na temat możliwości zapobiegania i ochrony powyższym zagrożeniom; rady i zalecenia o różnym stopniu zaawansowania.
 • Będzie publikował informacje i wskazówki o zalecanym postępowaniu w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze ataku na dobra będące w obiegu w wyżej wymienionych kanałach elektronicznych.
 • Będzie promował właściwe praktyki korzystania z konkretnych serwisów internetowych i konkretnych urządzeń/metod dostępu do nich.

Każdy z powyższych serwisów będzie spełniał funkcje informacyjne i edukacyjne, a troską operatorów strony będzie zapewnienie ich jak największej aktualności oraz najwyższego poziomu merytorycznego przy zachowaniu odpowiedniej jasności i czytelności.

Redakcja będzie umieszczać artykuły o istotnej wartości merytorycznej oraz wskazywać linki do artykułów i publikacji na innych, uznanych witrynach (z zachowaniem odpowiedniej staranności w zakresie praw autorskich). Ponadto, każdy,zarejestrowany użytkownik będzie mógł zamieszczać artykuły oraz komentować artykuły innych użytkowników (forum dyskusyjne).

Planujemy utworzenie bezpiecznej/zastrzeż onej strefy, dla zaawansowanych użytkowników zautentyfikowanych przy użyciu mechanizmów elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W naszym przekonaniu, w niedługim czasie Bezpieczny Bank stanie się również forum wymiany poglądów i doświadczeń ekspertów poszczególnych dziedzin.

 • Bezpieczeństwo IT,
 • Innowacja,
 • Doświadczenia,
 • Umiejętnościami praktycznego doradztwa - edukacja,
 • Nowe technologie IT.