Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o. o.

O nas

O nas

Wiedza to najlepsze narzędzie władzy.

Bill Gates

Ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.

Steve Jobs

Projekt polega na stworzeniu Portalu Bezpieczny Bank, który będzie popularyzował i promował wiedzę wśród użytkowników cyber-przestrzeni o, bezpiecznych sposobach korzystania z usług finansowych.

Portal Bezpieczny Bank - w pierwszym - etapie będzie składał się z czterech połączonych serwisów informacyjno-edukacyjnych, a to:

- bankowość elektroniczna,

- handel i płatności elektroniczne,

- urządzenia mobilne

- portale społecznościowe.

Podstawowa, planowana działalność to:

- Portal będzie publikował obiektywne informacje na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z ww. rozwiązań.

- Będzie publikował informacje i wskazówki na temat możliwości zapobiegania i ochrony powyższym zagrożeniom; rady i zalecenia o różnym stopniu zaawansowania.

- Będzie publikował informacje i wskazówki o zalecanym postępowaniu w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze ataku na dobra będące w obiegu w wyżej wymienionych kanałach elektronicznych.

- Będzie promował właściwe praktyki korzystania z konkretnych serwisów internetowych i konkretnych urządzeń/metod dostępu do nich.

Każdy z powyższych serwisów będzie spełniał funkcje informacyjne i edukacyjne, a troską operatorów strony będzie zapewnienie ich jak największej aktualności oraz najwyższego poziomu merytorycznego przy zachowaniu odpowiedniej jasności i czytelności.

Redakcja będzie umieszczać artykuły o istotnej wartości merytorycznej oraz wskazywać linki do artykułów i publikacji na innych, uznanych witrynach (z zachowaniem odpowiedniej staranności w zakresie praw autorskich). Ponadto, każdy,zarejestrowany użytkownik będzie mógł zamieszczać artykuły oraz komentować artykuły innych użytkowników (forum dyskusyjne).

Planujemy utworzenie bezpiecznej/zastrzeż onej strefy, dla zaawansowanych użytkowników zautentyfikowanych przy użyciu mechanizmów elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W naszym przekonaniu, w niedługim czasie Bezpieczny Bank stanie się również forum wymiany poglądów i doświadczeń ekspertów poszczególnych dziedzin.

 • Bezpieczeństwo IT,
 • Innowacja,
 • Doświadczenia,
 • Umiejętnościami praktycznego doradztwa - edukacja,
 • Nowe technologie IT.
Cel

Cel

Firma Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o.o. powstała w celu realizacji projektu polegającego na opracowaniu, implementacji i obsługi Portalu Bezpieczny Bank, którego strategicznym celem jest rozpowszechnianie,popularyzacja i promocja wiedzy wśród użytkowników cyberprzestrzeni o bezpiecznych sposobach korzystania z usług internetowych, w szczególności usług finansowych. Zespół tworzą eksperci w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem IT (bezpieczeństwo technologiczne, organizacyjne, osobowe, zarządzanie ryzykiem), posiadający wieloletnie doświadczenie związane z IT firm i instytucji zarówno sektora prywatnego jak i prywatnych. Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o.o. to nowo założona firma, której przedmiotem działalności wg PKD będzie: działalność wydawnicza (58), działalność usługowa w zakresie informacji (63), działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59) oraz działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązana (62).

.W społeczeństwie, w którym rola komunikacji elektronicznej rośnie i bez wątpienia będzie rosła w dającej się przewidzieć przyszłości rola bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa danych, zarówno na poziomie indywidualnego użytkownika jak i na poziomie firm i instytucji ma szczególnie duże znaczenie. W grę wchodzą tu wymagania stawiane zarówno przez Ustawodawcę, przez standardy międzynarodowe jak i przez zwyczajny interes osobisty użytkownika nowoczesnych rozwiązań. Naszym zdaniem na uznanie zasługuje misja, polegająca na budowie zaufania społecznego do nowych i ciągle nowszych technologii zwanych ogólnie IT ora na zwiększaniu świadomości istniejących ryzyk i dostępnych sposobów przeciwdziałania im.

Portal Bezpieczny Bank - w pierwszym - etapie będzie składał się z czterech połączonych serwisów informacyjno-edukacyjnych:

- bankowość elektroniczna

- handel i płatności elektroniczne

- urządzenia mobilne

- portale społecznościowe.

Podstawowa, planowana działalność to:

- Portal będzie publikował obiektywne informacje na temat zagrożeń związanych z korzystaniem Internetu.

- Będzie publikował informacje i wskazówki na temat możliwości zapobiegania i ochrony powyższym zagrożeniom; rady i zalecenia o różnym stopniu zaawansowania.

- Będzie publikował informacje i wskazówki o zalecanym postępowaniu w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze ataku na dobra będące w obiegu w kanałach elektronicznych.

- Będzie promował właściwe praktyki korzystania z konkretnych serwisów internetowych i konkretnych urządzeń/metod dostępu do nich. W strefie zastrzeżonej dla użytkowników zautentyfikowanych (planujemy wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego), będzie możliwe prowadzenie dyskusji, udzielanie i pozyskiwanie porad w konkretnych przypadkach/sprawach, niekoniecznie przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców.

Każdy z powyższych serwisów będzie spełniał funkcje informacyjne i edukacyjne, a troską operatorów strony będzie zapewnienie ich jak największej aktualności oraz najwyższego poziomu merytorycznego przy zachowaniu odpowiedniej jasności i czytelności.

Redakcja będzie umieszczać artykuły o istotnej wartości merytorycznej oraz wskazywać linki do artykułów i publikacji na innych, uznanych witrynach (z zachowaniem odpowiedniej staranności w zakresie praw autorskich). Ponadto, każdy, zarejestrowany użytkownik będzie mógł zamieszczać artykuły oraz komentować artykuły innych użytkowników (forum dyskusyjne).

Zespół

Zespół

Oddajemy do Państwa dyspozycji nasz unikalny bank wiedzy. Każdy z naszych pracowników, to specjalista w swojej dziedzinie. Posiadamy w swoich szeregach ludzi, którzy idealnie przekładają wiedzę teoretyczną na praktykę. To profesjonaliści. Pełne informacje w ofercie.

 

Poznaj nasz zespół

Piotr Krajewski

Prezes Zarządu – Piotr Krajewski

piotr.krajewski@bezpieczny-bank.eu

Adwokat, Radca prawny. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście w Krakowie. Pracował w Krakowski Domu Maklerskim SC.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej szeregu instytucji rynku finansowego i pozafinansowego. Przez wiele lat zajmował się sprawami nadużyć.

Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A. w Krakowie. Pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA. Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Banku BPS S.A. w Warszawie. Odpowiadał m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa i zgodność funkcjonowania banku z przepisami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych banku oraz przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi. Odpowiadał również za zmniejszanie i minimalizację szkód wynikających z przestępstw popełnionych na szkodę banku oraz Klientów banku poprzez nadzór nad prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi przy zachowaniu dobrego imienia instytucji oraz wydawanie wytycznych i zaleceń po przeprowadzonych postępowaniach.

Były Prezes Association of Certified Fraud Examiners Polska.

Jest Ekspertem ds. bezpieczeństwa transakcji elektronicznych Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich.

6 marca 2009 r. został odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Specjalizacje

 • prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych,
 • bezpieczeństwo prowadzenia biznesu - projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe,
 • przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 • ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji finansowych,
 • zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity Management,
 • ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników,
 • zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt bezpieczeństwa,
 • zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych,
 • ochrona danych osobowych i zarządzanie danymi osobowymi w podmiotach gospodarczych,
 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego.
 • bardzo dobra znajomość zagadnień IT,
 • język angielski.
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Uruchomienie portalu Bezpieczny-Bank, integrującego wiedzę z tych obszarów oraz wprowadzającego szybką i bezpieczną komunikację pomiędzy jego użytkownikami (czyli realizacja projektu) spowoduje: - powstanie zintegrowanego źródła wiedzy o charakterze eksperckim w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem i użytkowaniem IT; - wzrost dostępności wiedzy o funkcjonowaniu i użytkowaniu IT oraz związanych z tym zagrożeniach; - usprawnienie współpracy pomiędzy ekspertami zainteresowanymi bezpieczną wymianą informacji; - możliwość celowanego prezentowania własnych rozwiązań przez firmy utrzymujące w swej ofercie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Korzyści z wdrożonego systemu będą związane zarówno z automatyzacją i elektroniczną wymianą informacji jak i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i szybkości wymiany informacji. Możliwe będzie np. podniesienie szybkiego Alertu w przypadku zaistnienia zdarzenia o cechach wskazujących na możliwe niebezpieczeństwo dla większej grupy użytkowników.

Firmy współpracujące

ASCOMP S.A. Kraków
NTT system S.A. Warszawa
FCA Spółka z o.o. Kraków
Mobile Internet Services Spółka z o.o. Warszawa

Kontakt

Firma znajduje się na 1 piętrze biurowca Lobos vis a vis biurowca Cracovia Business Center w Krakowie.

Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Spółka z o.o.

Adres
Aleja Pokoju 1A, 31-548 Kraków
Tel. kom.
+48 605 405 636
Tel.
+48 12 413 34 83
Fax.
+48 12 413 12 93
E-mail
piotr.krajewski@bezpieczny-bank.eu
NIP
6751482480
REGON
122691188
KRS
0000438113

Kapitał zakładowy: 5000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy